top of page

Polder Capital, een onafhankelijk fondsbeheerder van erfpachtcontracten 

volgende deel
Naar beneden scrollen

Het Nederlandse concept van "polder" en het afgeleide werkwoord "polderen" verwijst naar een unieke benadering van consensusvorming en samenwerkend bestuur die al eeuwenlang in Nederland wordt toegepast.

 

Een "polder" is laaggelegen land dat is teruggewonnen op de zee of een rivier en wordt beschermd door dijken. De waterstanden worden beheerst door drainage- en slootsystemen. Voor het vasthouden of afvoeren van water worden sluizen en pompen gebruikt.

 

Eeuwenlang hebben de Nederlanders een gezamenlijke aanpak gebruikt om hun polders te creëren en te beheren. Deze inspanningen vereisten uitgebreide samenwerking en coördinatie tussen individuele boeren, lokale gemeenschappen, overheidsfunctionarissen en waterbeheerautoriteiten.

 

Het begrip "polderen" is toegepast op een breed scala aan onderwerpen in de Nederlandse samenleving, van milieubeleid en stadsplanning tot arbeidsverhoudingen en hervorming van de gezondheidszorg. Het is een sleutelelement van de Nederlandse cultuur en identiteit en wordt vaak genoemd als een factor in het succes van het land als welvarende en stabiele democratie.

 

Om de aanleg van een polder te bekostigen, werden vaak erfpachtoplossingen gebruikt, dus we konden geen betere naam bedenken voor ons erfpachtbedrijf.

Wie zijn wij 

Wij zijn een onafhankelijk vermogensbeheerder gericht op Nederlandse woningmarkt. Het bedrijf is een initiatief van DNGB (afkorting van: de Nationale Grondbank) en plaatsingsagent Lobourg Limited. 

Polder Capital wil haar eigen in-house vermogensbeheer ontwikkelen en de diensten van DNGB uitbreiden. Na de oprichting van verschillende door derden beheerde vehikels heeft Polder Capital nu twee eigen vastgoedfondsen, te weten Duokoopfonds (AFM Fonds ID: 50033177) voor vermogen particulieren en Dutch Ground Rent Fund (AFM Fonds ID: 50032480) voor institutionele beleggers.

Deze nieuwe fondsen gaan binnenkort Duokoop lanceren, een erfpachtproduct dat is goedgekeurd door het Nationale Hypotheek Garantiefonds (NHG) en een ruling heeft verkregen van de Nederlandse Belastingdienst. 

 

Analyzing Data

Duokoop.

Duokoop zal zich richten op nieuwbouwwoningen (met min. C++ energielabel) en starters assisteren bij de aankoop van hun eerste huis. Het Duokoop-product is essentieel voor ambitieuze starters en doorstromers op de Nederlandse koopwoningmarkt die worstelen met criteria voor de betaalbaarheid van hypotheken.

lees meer >

Investeringsstrategie.

Polder Capital koopt grond onder nieuw gebouwde eengezinswoningenhuizen of appartementen  rechtstreeks van de grotere Nederlandse ontwikkelaars via bemiddeling van DNGB.De aankopen zijn gericht op woningen met de hoogste energie-efficiëntienormen.

 

DNGB vestigd het erfpachtrecht op het moment van levering van de grond en ondertekening van de hypotheekakte voor de aanneemsom bij de notaris. Voorwaarden is dat er een afbouwgarantiecertificaat op het moment van ondertekenen aanwezig is van Woningborg, SWK of Bouwgarant.

 

Met deze strategie streeft Polder Capital naar een langetermijn cashflowprofiel dat is gecorrigeerd voor inflatie, waarbij de beleggers meedelen in de waardeontwikkeling van de woning.

Group Of Business People Sitting Around Table
Two guys shaking hands

Residentiële ontwikkelaars.

DNGB is in actieve dialoog met de grotere Nederlandse woningontwikkelaars om haar aankoopprogramma van grond op te voeren. Een vroege start van de dialoog helpt de ontwikkelaar bij de prijsstelling van zijn product om de verwachte rendementen te verwerken in de door Polder Capital uitgevoerde kapitaalverhogingen.

Partnerbedrijven.

DNGB zwart_groen.png

Distributie en admin
lees meer >

Lobourg-logo.png

Plaatsingsagent
lees meer >

Onze activiteiten.

Polder Capital is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer van en toezicht op de beleggingsfondsen.

marketing_business_financial_market_research_icon_220493.png

 Dagelijks beheer.

Beheer en selectie van beleggingen die in het fonds zijn opgenomen.

office_finance_business_project_management_icon_220467.png

Naleving.

Naleving van wet- en regelgeving en interne richtlijnen voor beleggingsfondsen

4124798-app-ontwikkeling-mobiele-mobiele-ontwikkeling-mobiele-software-mobiele-ui_113893.png

Investeringsstrategie.

Bepaling van de investeringsstrategie en marktanalyse om de beste investeringen te identificeren

flowchart_sitemap_hierarchy_structure_icon_220536.png

Rapportage.

Regelmatig rapporteren aan beleggers over de prestaties van het fonds en de beleggingsportefeuille

3615746-checklist-klembord-pakket-rapport-beperking-verzending-verzending_107922.png

Risicomanagement.

Bewaking en beheersing van het risico van het fonds via verschillende instrumenten en technieken

2849835-call-cell-communicatie-interface-multimedia-telefoon-telefoon_108000.png

Helpdesk.

Eerste aanspreekpunt voor consumenten voor vragen over Duokoop portfolio

Polder Capital BV is een Nederlandse beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen als bedoeld in artikel 2:66a van de Wet Financieel Toezicht en geregistreerd bij de AFM onder nummer 50032480.

17_122771_bewerkt.png

MVO-Beleid.

Bij Polder Capital omvat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen onze verantwoordelijkheid voor de impact die we hebben op de samenleving en het milieu. We streven ernaar duurzaamheid te bevorderen in al onze activiteiten en nemen maatregelen om deze impact te minimaliseren. We geloven in het creëren van waarde voor al onze belanghebbenden, inclusief onze medewerkers, klanten, gemeenschappen en het milieu.

Laatste nieuws

bottom of page