top of page
Forest

Wij streven naar duurzaamheid in al onze activiteiten en nemen maatregelen om onze impact te minimaliseren.

MVO-beleid van Polder Capital
 

We integreren duurzaamheid in onze bedrijfsstrategie en nemen verantwoordelijkheid voor onze acties door middel van transparante rapportage en verslaghlegging. We investeren in duurzame technologieën en werken aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden van onze medewerkers. Daarnaast dragen we bij aan milieu-initiatieven. Ons bedrijf blijft streven naar verbetering en blijft zich aanpassen aan de veranderende behoeften van onze stakeholders en het milieu. We streven naar een duurzame toekomst voor ons bedrijf en de wereld om ons heen.

SFDR-openbaarmaking
 

Polder Capital BV is onderworpen aan de European Sustainable Risk Finance Disclosure Regulation (2019/2088) (de Disclosure Regulation) en verstrekt informatie in overeenstemming met artikel 3(1), 4(1)(b) en 5(1) van de Openbaarmaking verordening. Het bedrijf definieert duurzaamheidsrisico's als milieu-, sociale of bestuurlijke gebeurtenissen of omstandigheden die kunnen resulteren in een wezenlijk nadelig effect op de waarde van haar alternatieve beleggingsfondsen (AIF's) vastgoedbeleggingen. Alvorens beleggingsbeslissingen te nemen namens een AIF, voert Polder Capital een algemene bevestigende due diligence uit, die een beoordeling van milieukwesties omvat, waarbij ESG een standaardonderwerp is in het pre-investeringsdue diligence-proces. Het bestuur van Polder Capital evalueert geïdentificeerde risico's en andere relevante factoren in investeringsvoorstellen en neemt investeringsbeslissingen in overeenstemming met het beleggingsbeleid en de doelstellingen van de AIF.

 

Polder Capital beloont medewerkers met een vaste en variabele beloning, inclusief bonussen, waarbij rekening wordt gehouden met de naleving van alle beleidslijnen en procedures, inclusief die met betrekking tot de impact van duurzaamheidsrisico's op de besluitvorming over investeringen.

In overeenstemming met artikel 4 lid 1 (b) van de Openbaarmakingsverordening, verklaart Polder Capital dat zij de nadelige effecten van investeringsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren niet openbaar maakt zoals beschreven in artikel 4 lid 1 (a) van de Openbaarmakingsverordening. Het bedrijf legt uit dat dergelijke openbaarmaking en administratieve lasten niet proportioneel zouden zijn vanwege de kleine omvang van de organisatie.

ESG criteria

Milieu

Sociaal

Governance

  • Met onze beleggingen dragen we bij aan het terugdringen van het energieverbruik van Nederlandse huishoudens door ons te richten op woningen met de hoogste energielabels.

  • Wij maken eigenwoningbezit mogelijk voor huishoudens met een lager en middeninkomen in Nederland.

  • Onze strategie past in het huisvestingsbeleid van lokale overheden; meer nieuw woningaanbod voor lage/middeninkomens.

  • Wij leveren oplossingen om huishoudens minder afhankelijk te maken van 'dure' huurwoningen met beperkte beschikbaarheid.

  • Onze producten zijn eerlijk en transparant rekening houdend met de behoeften en belangen van consumenten.

  • onze producten zijn marktconform en zijn niet afhankelijk van enige steun of subsidie van de (semi)overheid.

  • Het acceptatiebeleid van onze opdrachtgever volgt de normen van het NIBUD en NHG voor inkomensonderzoek.

bottom of page